internationalization

internationalization
internacionalizacija statusas T sritis informatika apibrėžtis Programinės įrangos ir jos duomenų struktūrų projektavimas taip, kad visa tai būtų galima lengvai adaptuoti įvairioms kalboms ir kultūroms. Programos komponentai, kurie būdingi kuriai nors vienai šaliai, kalbai ir kultūrai (pvz., matavimo vienetai, datos ir laiko formatai), yra atskiriami nuo veiksmus aprašančių programos komandų. Internacionalizuota programinė įranga turi būti neutrali kultūriniu ir kalbiniu požiūriu. Veikla, susijusi su programinės įrangos internacionalizacija, dar žymima i18n. Šio simbolinio žymens pirmoji ir paskutinė raidės yra angliško žodžio „internationalization“ pirmoji ir paskutinė raidės, o skaičius 18 rodo, kiek raidžių yra šiame žodyje tarp santrumpoje paminėtų pirmosios ir paskutinės raidės. atitikmenys: angl. internationalization; i18n ryšiai: dar žiūrėkadaptavimas palyginklokalizacija

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • internationalization — n. 1. the act of bringing something under international control. Syn: internationalisation. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • internationalization — (n.) 1860, with reference to law; see INTERNATIONAL (Cf. international) + IZATION (Cf. ization) …   Etymology dictionary

  • internationalization — (Amer.) n. act of making something international (also internationalisation) …   English contemporary dictionary

  • Internationalization — The designing of a product in such a way that it will meet the needs of users in many countries or can be easily adapted to do so. Internationalization might mean designing a website so that when it is translated from English to Spanish the… …   Investment dictionary

  • internationalization — internationalize UK US (UK also internationalise) /ˌɪntəˈnæʃənəlaɪz/ US  / ṱɚ / verb [I or T] ► to become or make something become international: »The company will focus on raising productivity, serving customers, and internationalizing its… …   Financial and business terms

  • internationalization — internationalize (also internationalise) ► VERB ▪ make international. DERIVATIVES internationalization noun …   English terms dictionary

  • Internationalization and localization — For the term in economics, see Internationalization. For Windows specified term, see Multilingual User Interface. For other uses, see Localization (disambiguation). Screenshot of software programs localized to Italian. In computing,… …   Wikipedia

  • Internationalization Tag Set — The [http://www.w3.org/TR/its/ Internationalization Tag Set (ITS)] is a set of attributes and elements designed to provide internationalization and localization support in XML documents.The ITS specification identifies concepts (called ITS data… …   Wikipedia

  • Internationalization Tag Set — Die Spezifikation Internationalization Tag Set (ITS) ist eine Menge von Attributen und Elementen, um Internationalisierung und Lokalisierung in XML Dokumenten zu unterstützen. Die ITS Spezifikation identifiziert Konzepte, „ITS data categories“… …   Deutsch Wikipedia

  • Internationalization Tag Set — ITS (Internationalization Tag Set) est un jeu d éléments et d attributs conçu pour faciliter l internationalisation et la localisation des documents XML. La norme ITS identifie des concepts importants pour l internationalisation et la… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”